سازمان خصوصی سازی

26دسامبر
با واگذاری استقلال و پرسپولیس در صدد بهبود کیفیت اداره آنها هستیم/ عرضه اولیه دو باشگاه تا بهمن ماه
رئیس سازمان خصوصی سازی:

با واگذاری استقلال و پرسپولیس در صدد بهبود کیفیت اداره آنها هستیم/ عرضه اولیه دو باشگاه تا بهمن ماه

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در صدد بهبود کیفیت اداره آنها هستیم.