سازمان اداری و استخدامی

19اکتبر
بخشنامه لغو دورکاری ادارات و سازمان ها ابلاغ شد

بخشنامه لغو دورکاری ادارات و سازمان ها ابلاغ شد

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، بخشنامه لغو دورکاری ادارات و سازمان ها ابلاغ شده است.