Sunday, 22 May , 2022

سازمان آتش نشانی

وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک ساختمان تجمعیدر خیابان نجات الهی

وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک ساختمان تجمعیدر خیابان نجات الهی

سخنگوی سازمان آتش نشانی از وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک ساختمان تجمعی با کاربری خوابگاه در خیابان نجات الهی خبر داد.

نباید به ۳۰۰۰ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت بی توجه باشیم
علیرضا زاکانی:

نباید به ۳۰۰۰ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت بی توجه باشیم

شهردار تهران با اشاره به اینکه پیشگیری یکی از موضوعات مهم در مهار آتش و حوادث به شمار می‌رود، گفت: نباید به ۳۰۰۰ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت بی توجه باشیم.