زیرساخت‌های هسته‌ای ایران

04ژانویه
حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران عواقب سختی برای ما دارد
مقام سابق رژیم صهیونیستی:

حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران عواقب سختی برای ما دارد

یک مقام سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به قدرت هسته‌ای کشورمان حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را همراه با عواقب سختی برای این رژیم دانست.