زوار ایرانی

12سپتامبر
بسته شدن مرزهای زمینی با عراق برای زوار و مسافران
لطیفی خبر داد؛

بسته شدن مرزهای زمینی با عراق برای زوار و مسافران

سخنگوی گمرک از بسته شدن مرزهای زمینی با عراق برای زوار و مسافران خبر داد و زواران صرفا به صورت هوایی می توانند برای شرکت در مراسم اربعین حسینی حضور پیدا کنند.