زنگ آغاز

25سپتامبر
زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰ به صدا درآمد
توسط رئیس جمهور؛

زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰ به صدا درآمد

زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰ با حضور رئیس دولت سیزدهم برای بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز به صدا درآمد و سال تحصیلی کرونایی آغاز شد.