زندان تهران بزرگ

09اکتبر
توضیحات سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

توضیحات سازمان زندان‌ها درباره درگیری در زندان تهران بزرگ

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به خبر درگیری در زندان تهران بزرگ توضیحاتی داد.