زمان واریز یارانه

11اکتبر
زمان واریز یارانه نقدی مهر۱۴۰۰/ کسر شانزدهمین قسط وام کرونا

زمان واریز یارانه نقدی مهر۱۴۰۰/ کسر شانزدهمین قسط وام کرونا

یارانه نقدی این ماه ساعت 24 روز سه شنبه 20 مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

07آگوست
زمان واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۰/ کسر چهاردهمین قسط وام کرونا

زمان واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۰/ کسر چهاردهمین قسط وام کرونا

یارانه نقدی این ماه ساعت 24 روز چهارشنبه 20 مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.