رییس جمهور افغانستان

16آگوست
پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم
شمخانی:

پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد: همچون ۴۰ سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم.