رییس‌ جمهور آمریکا

13نوامبر
عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش خرید نفت از ایران را فراهم کرده است
جو بایدن:

عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش خرید نفت از ایران را فراهم کرده است

رئیس جمهور آمریکا گفت: عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش خرید نفت از ایران را فراهم کرده است.