ریاست هلال‌ احمر

20نوامبر
کدام گزینه برای ریاست هلال‌ احمر مناسب‌تر است؟

کدام گزینه برای ریاست هلال‌ احمر مناسب‌تر است؟

با گذشت ۱۸ روز ازمعرفی دوگزینه پیشنهادی برای ریاست جمعیت هلال‌ احمر، به نظر می‌رسد به دلیل عملکرد مثبت تیم مدیریتی فعلی هلال‌احمردکتر همتی، گزینه مناسب‌تری است.