رکز گسترش سینمای مستند و تجربی

08آگوست
تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره سینما حقیقت تا نیمه شهریورماه

تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره سینما حقیقت تا نیمه شهریورماه

مهلت ثبت نام و ثبت اثر برای شرکت در پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت تا نیمه شهریورماه تمدید شد.