Wednesday, 29 June , 2022

روز میلاد امام علی (ع)

فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در روز میلاد امام علی (ع)

فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در روز میلاد امام علی (ع)

شبکه‌های سیما در روز میلاد امام علی (ع) فیلم‌های سینمایی متنوعی را پخش می‌کنند.