روز مجلس

01دسامبر
نمایندگان مجلس به کار‌های ضروری و رفع مشکلات اولویت‌دار مردم بپردازند
آیت الله جنتی:

نمایندگان مجلس به کار‌های ضروری و رفع مشکلات اولویت‌دار مردم بپردازند

دبیر شورای نگهبان گفت: مجلس و نمایندگان مجلس باید با الگوگیری از شهید مدرس به عنوان یک شخصیت بزرگ و تاریخ ساز، به کار‌های ضروری و رفع مشکلات اولویت‌دار مردم بپردازند.

01دسامبر
بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی است که می‌خواهد ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس شود
رئیسی در صحن مجلس:

بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی است که می‌خواهد ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس شود

رئیس جمهور گفت: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی است که می‌خواهد ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس شود.