روز دحوالارض

06جولای
اعمال ۲۵ ذیقعده و روز دحوالارض

اعمال ۲۵ ذیقعده و روز دحوالارض

روز دحوالارض که به معنی گسترش یافتن زمین و روزی که خداوند به این جهان حیات بخشیدمی باشد آداب و اعمال ویژه‌ای دارد.