روز جهانی صلح

21سپتامبر
جنایات آمریکا عمق فاجعه تهدید صلح را به تصویر می‌ کشد
سرلشکر باقری:

جنایات آمریکا عمق فاجعه تهدید صلح را به تصویر می‌ کشد

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: عملکرد جنایتکارانه آمریکا در اقصی‌نقاط عالم، عمق فاجعه تهدید صلح را به تصویر می‌ کشد.