روز جهانی حقوق بشر

05دسامبر
روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در ۱۰ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده‌است.