روز استکبارستیزی

01نوامبر
امروز، روز مبارزه با استکبار جهانی به یک یوم‌الله بین‌المللی تبدیل شده است
آیت‌الله کعبی:

امروز، روز مبارزه با استکبار جهانی به یک یوم‌الله بین‌المللی تبدیل شده است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز، روز مبارزه با استکبار جهانی به یک یوم‌الله بین‌المللی تبدیل شده است و در کل منطقه شاهدیم دیگر، جبهه آمریکا و استکبار نمی‌تواند جنگ‌هایی بر ملت‌های منطقه تحمیل کنند.