روابط ایران و عربستان

11اکتبر
تلاش داریم روابط ایران و عربستان به صلح در منطقه خلیج فارس کمک کند
سعید خطیب‌زاده در نشست خبری:

تلاش داریم روابط ایران و عربستان به صلح در منطقه خلیج فارس کمک کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تلاش داریم روابط ایران و عربستان به آرامش، صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس کمک کند.