Wednesday, 25 May , 2022

رنگ بندی کرونایی

رنگ بندی جدید کرونا/ ۳۴ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند

رنگ بندی جدید کرونا/ ۳۴ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آخرین رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور را منتشر کرد.

آخرین رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور ۸ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد

آخرین رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور ۸ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد

بر اساس آخرین اعلام رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور هفت شهر کشور در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند.

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۲۹ رسید

آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های کشور/ تعداد شهر‌های قرمز به ۲۹ رسید

جدول رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های کشور منتشر شد که بر این اساس ۲۹ شهر قرمز، ۱۱۲ شهر نارنجی، ۲۲۱ شهر زرد و ۸۶ شهر آبی کرونایی هستند.

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۷ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ بندی جدید کرونا در کشور/ ۷ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین رنگ بندی کرونا در کشور توسط اپلیکیشن ماسک اعلام شد که بر این اساس ۷ شهرستان در وضعیت قرمز و ۱۰۸ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارد.