Thursday, 18 August , 2022

رنگبندی کرونایی

جدیدترین رنگبندی کرونایی کشور/۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز

جدیدترین رنگبندی کرونایی کشور/۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در تازه ترین رنگبندی کرونایی کشور، ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر در وضعیت آبی هستند.

جدیدترین رنگبندی کرونایی کشور/  ۲۳۲ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی

جدیدترین رنگبندی کرونایی کشور/ ۲۳۲ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در تازه ترین رنگبندی کرونایی کشور، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی افزایش یافت.

جدیدترین رنگبندی کرونایی شهرهای کشور اعلام شد

جدیدترین رنگبندی کرونایی شهرهای کشور اعلام شد

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آخرین رنگبندی کرونایی شهرهای کشور را منتشر کرد.