رنکینگ المپیکی تکواندوکاران

10آگوست
رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه آگوست اعلام شد

رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه آگوست اعلام شد

فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه آگوست را اعلام کرد که تکواندوکاران در رده بندی جدید اعلام شده جایگاه خود را حفظ کردند.