Tuesday, 27 September , 2022

رمضا لعمامره

الجزائر روابطی طبیعی و دیرینه با ایران دارد
رمضا لعمامره:

الجزائر روابطی طبیعی و دیرینه با ایران دارد

وزیر خارجه الجزائر گفت: الجزائر روابطی طبیعی و دیرینه با ایران دارد و هر دو کشور نیز منافعی در چارچوب اوپک دارند.