Sunday, 26 June , 2022

رمز دوم پویا

کاهش ۸۵ درصدی هک رمز دوم پویا/ مردم مراقب بدافزار‌ها باشند

کاهش ۸۵ درصدی هک رمز دوم پویا/ مردم مراقب بدافزار‌ها باشند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مردم حتما باید در خصوص عدم نصب نرم‌افزار‌های ناشناس روی گوشی موبایل مراقب باشند.