رضا فاطمی امین

14اکتبر
طرح آمایش سرزمین در تمام شهرستان‌های کشور اجرایی می‌شود
رضا فاطمی امین:

طرح آمایش سرزمین در تمام شهرستان‌های کشور اجرایی می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح آمایش سرزمین برای توسعه و ایجاد اشتغال در تمام شهرستان‌های کشور اجرایی می شود.

11اکتبر
۳۸ درصد از میزان برق مصرفی کشور متعلق به بخش صنعت است
رضا فاطمی امین:

۳۸ درصد از میزان برق مصرفی کشور متعلق به بخش صنعت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۳۸ درصد از میزان برق مصرفی کشور متعلق به بخش صنعت است.