Sunday, 22 May , 2022

رضا شیوا

واردات خودرو باید ساماندهی شود
رضا شیوا:

واردات خودرو باید ساماندهی شود

رییس شورای رقابت گفت: بهتر است که واردات خودرو سر و سامانی داشته باشد و خودروهایی که قرار است وارد شوند در حد توان و قدرت خرید مردم باشد و مصرف عامه است.