رضا درویش

12ژانویه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد

مدیرعامل اسبق باشگاه سایپا تهران به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد.