Saturday, 21 May , 2022

رضا اردکانیان

کاهش برداشت­‌ از آب‌ های زیرزمینی در برنامه سازگاری با کم‌آبی

کاهش برداشت­‌ از آب‌ های زیرزمینی در برنامه سازگاری با کم‌آبی

به گزارش جهان تیتر، رضا اردکانیان وزیر نیرو در کنفرانس مجازی بین‌المللی آب آلمان گفت: اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی منجر به تعادل­‌بخشی و جلوگیری از افت بیشتر آبخوان­‌ها و گام بلندی در چارچوب ارتقای پایداری منابع آب زیرزمینی ایران خواهد شد. وی در این کنفرانس که توسط وزارت محیط زیست، حفاظت از طبیعت و […]

ایران آمادگی میزبانی «مرکز انرژی‌ های پاک اکو» را دارد
اردکانیان:

ایران آمادگی میزبانی «مرکز انرژی‌ های پاک اکو» را دارد

وزیر نیرو گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود و هم‌چنین وجود شرایط زیرساختی مناسبی که در اختیار دارد، میزبانی «مرکز انرژی‌های پاک اکو» را بر عهده بگیرد.