رشد اقتصاد

12دسامبر
سرمایه‌ گذاری کلید ‎رشد اقتصاد است
همتی:

سرمایه‌ گذاری کلید ‎رشد اقتصاد است

رئیس سابق بانک مرکزی گفت: سرمایه‌ گذاری کلید ‎رشد اقتصاد است و بدون سرمایه گذاری، رشد ۸ درصدی محقق نمی‌ شود.