Tuesday, 27 September , 2022

رشته ورزشی تکبال

رشته ورزشی تکبال به طور رسمی وارد ایران شد

رشته ورزشی تکبال به طور رسمی وارد ایران شد

مراسم افتتاحیه رشته ورزشی تکبال در ایران با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.