رسانه صهیونیستی

30دسامبر
ارتش رژیم صهیونیستی از عواقب غیرقابل پیش‌بینی حمله به ایران می ترسد
رسانه صهیونیستی:

ارتش رژیم صهیونیستی از عواقب غیرقابل پیش‌بینی حمله به ایران می ترسد

رسانه صهیونیستی اذعان کرد ارتش رژیم اشغالگر از سناریوهای مطرح شده برای حمله به ایران، به دلیل عواقب احتمالی و غیرقابل پیش‌بینی آن، می‌ترسد.