رسانه‌ های فلسطینی

12سپتامبر
شنیده شدن صدای آژیر هشدار و انفجار در شهرک‌های نزدیک غزه

شنیده شدن صدای آژیر هشدار و انفجار در شهرک‌های نزدیک غزه

رسانه‌های محلی از شنیده شدن صدای آژیر هشدار و انفجار در شهرک صهیونیستی سدیروت در اراضی اشغالی فلسطین خبر دادند.