رسانه‌های محور مقاومت

08اکتبر
فرهیختگان لبنانی نقش ممتازی در نبرد رسانه‌ای علیه استکبار جهانی دارند
امیرعبداللهیان:

فرهیختگان لبنانی نقش ممتازی در نبرد رسانه‌ای علیه استکبار جهانی دارند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: فرهیختگان و اصحاب قلم در لبنان نقش ممتازی در نبرد رسانه‌ای علیه استکبار جهانی دارند.