رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش

09نوامبر
هرگز خود را از فناوری و پیشرفت‌های کشورهای دیگر محروم نخواهیم کرد
سرلشکر موسوی:

هرگز خود را از فناوری و پیشرفت‌های کشورهای دیگر محروم نخواهیم کرد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هرگز خود را از فناوری و پیشرفت‌های کشورهای دیگر محروم نخواهیم کرد و این کار را بدون وابستگی انجام می‌دهیم.