راه آهن

27دسامبر
توافق نامه ایجاد راه آهن میان دو کشور ایران و عراق به امضا رسید
رستم قاسمی:

توافق نامه ایجاد راه آهن میان دو کشور ایران و عراق به امضا رسید

وزیر راه و شهرسازی گفت: طلسم توافق ۲۰ ساله میان ایران و عراق شکسته شد و توافق نامه ایجاد راه آهن میان دو کشور به امضا رسید.