رافائل گروسی

13سپتامبر
دیده‌ بان هسته‌ای سازمان ملل مهم‌ترین مسئله‌اش با ایران را حل کرد
رافائل گروسی:

دیده‌ بان هسته‌ای سازمان ملل مهم‌ترین مسئله‌اش با ایران را حل کرد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: دیده‌ بان هسته‌ای سازمان ملل مهم‌ترین و در اولویت‌ترین مسئله‌اش با ایران را حل کرده است.

12سپتامبر
کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمتر از دو‌ هفته دیگر برگزار می شود
رافائل گروسی:

کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمتر از دو‌ هفته دیگر برگزار می شود

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ظرف کم تر از دو‌ هفته کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد و این یکی از رویداد‌های مهم در جهان است.