رئیس مجلس ترکیه

09دسامبر
تاکید رؤسای مجالس ایران و ترکیه بر ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه

تاکید رؤسای مجالس ایران و ترکیه بر ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه

رؤسای مجالس ایران و ترکیه بر ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.