Thursday, 18 August , 2022

رئیس فدراسیون فوتبال

حقوق داوران فوتبال ایران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است
عزیزی خادم:

حقوق داوران فوتبال ایران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است

رئیس فدراسیون فوتبال فوتبال گفت: امروز جلسه بسیار خوبی در خصوص داوری برگزار شد. داوران در جامعه فوتبال پیش رو هستند. حقوق داوران را ۴۰۰ درصد افزایش دادیم.

انتصاب اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال

انتصاب اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال در احکامی جداگانه، اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون را منصوب کرد.