رئیس ستادکل نیروهای مسلح

29آگوست
توسعه قدرت دفاعی وظیفه قطعی نظام اسلامی است
سرلشکر باقری:

توسعه قدرت دفاعی وظیفه قطعی نظام اسلامی است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: توسعه قدرت دفاعی برای نظام اسلامی بنا با دلایلی وظیفه قطعی و اجتناب ناپذیر است.