Thursday, 29 September , 2022

رئیس سازمان غذا و دارو

باید پیش بینی های لازم را در زمینه نیاز دارویی کشور داشته است
رئیس سازمان غذا و دارو:

باید پیش بینی های لازم را در زمینه نیاز دارویی کشور داشته است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: باید پیش بینی های لازم را در زمینه نیاز دارویی کشور داشته و نسبت به تامین آن اقدام کنیم.

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو شد
با حکم وزیر بهداشت؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو شد

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حکمی بهرام دارایی را به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

تعداد دوز و نوع واکسن افراد ۱۲ سال به بالا با بزرگسالان تفاوتی ندارد
رئیس سازمان غذا و دارو:

تعداد دوز و نوع واکسن افراد ۱۲ سال به بالا با بزرگسالان تفاوتی ندارد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تعداد دوز و نوع واکسن افراد ۱۲ سال به بالا با بزرگسالان تفاوتی ندارد و می‌توان از واکسن سینوفارم برای آنها استفاده کرد.