رئیس سازمان غذا و دارو

26سپتامبر
تعداد دوز و نوع واکسن افراد ۱۲ سال به بالا با بزرگسالان تفاوتی ندارد
رئیس سازمان غذا و دارو:

تعداد دوز و نوع واکسن افراد ۱۲ سال به بالا با بزرگسالان تفاوتی ندارد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تعداد دوز و نوع واکسن افراد ۱۲ سال به بالا با بزرگسالان تفاوتی ندارد و می‌توان از واکسن سینوفارم برای آنها استفاده کرد.