Friday, 7 October , 2022

رئیس سازمان سینمایی

برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر در ۳۱ استان کشور

برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر در ۳۱ استان کشور

رئیس سازمان سینمایی گفت: چهلمین جشنواره فیلم فجر بعد از رکود سینما در دوران کرونا در تمام استان‌های ایران به طور همزمان برگزار می‌شود.

نمایش آثار سینمایی بدون اخذ پروانه نمایش از شوراهای نظارتی تخلف است
حبیب ایل بیگی:

نمایش آثار سینمایی بدون اخذ پروانه نمایش از شوراهای نظارتی تخلف است

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت: نمایش آثار سینمایی بدون اخذ پروانه نمایش از شوراهای نظارتی در سازمان سینمایی تخلف است.

بیش از ۱۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض به حوزه سینما در دوران کرونا پرداخت شده است
رئیس سازمان سینمایی:

بیش از ۱۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض به حوزه سینما در دوران کرونا پرداخت شده است

رئیس سازمان سینمایی نوشت: بیش از ۱۴.۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۲۶ میلیارد تومان وام ۴درصدی به حوزه سینما بابت آسیب‌های ناشی از کرونا پرداخت شده‌ است.