رئیس سازمان زندان‌ ها

25آگوست
پرسنل بی‌ تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین از خدمت معلق شدند
حاج محمدی:

پرسنل بی‌ تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین از خدمت معلق شدند

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم‌های اوین به هیأت تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند.

12آگوست
واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان
حاج محمدی:

واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان

رئیس سازمان زندان‌ ها از واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان خبر داد.