رئیس سازمان زندان‌ها

10نوامبر
رئیس جدید سازمان زندان‌ها منصوب شد

رئیس جدید سازمان زندان‌ها منصوب شد

غلامعلی محمدی با حکم ریاست قوه قضائیه به سمت رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب و جایگزین محمدمهدی حاج محمدی شد.