رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

13اکتبر
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد

اعضای شورای بورس با انتخاب مجید عشقی با اکثریت آرا به عنوان سکاندار جدید سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کردند.