رئیس سازمان بسیج

12آگوست
بسیج آمادگی بسیار خوبی برای انجام قرنطینه دارد
سردار سلیمانی:

بسیج آمادگی بسیار خوبی برای انجام قرنطینه دارد

رئیس سازمان بسیج گفت: بسیج ۱۳۰ مرکز واکسیناسیون فعال دارد وآمادگی بسیار خوبی برای انجام قرنطینه دارد وهمچنین برای بحث قرنطینه، می‌تواند مراکز کوچک را فراهم کند.