رئیس سازمان بسیج مستضعفین

21نوامبر
رویکرد دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت‌های مردم برای حل مشکلات است
سردار سلیمانی:

رویکرد دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت‌های مردم برای حل مشکلات است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رویکرد دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در یک برنامه هوشمند برای حل مسائل کشور است.