Thursday, 29 September , 2022

رئیس سازمان برنامه و بودجه

این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود
مسعود میرکاظمی:

این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود.

مشکل اساسی کنونی، کسری بودجه است/ بودجه ۱۴۰۱ اقدامی مشترک بین دولت و مجلس است
سید مسعود میرکاظمی:

مشکل اساسی کنونی، کسری بودجه است/ بودجه ۱۴۰۱ اقدامی مشترک بین دولت و مجلس است

رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه مشکل اساسی کنونی، کسری بودجه است، گفت: به دنبال جلوگیری از ریخت وپاش‌ها در نظام بودجه ریزی هستیم.

اصلاح ساختار بودجه یک کار ضروری است/ دولت اگر پای کار بیاید بر مشکلات می‌توان غلبه کرد
میرکاظمی:

اصلاح ساختار بودجه یک کار ضروری است/ دولت اگر پای کار بیاید بر مشکلات می‌توان غلبه کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اصلاح ساختار بودجه یک کار ضروری است نه انتخابی، دولت اگر پای کار بیاید بر مشکلات می‌ توان غلبه کرد.