رئیس سازمان انرژی اتمی

22نوامبر
مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی وارد تهران شد

مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی وارد تهران شد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه اول آذرماه در راس یک هیاتی دیپلماتیک وارد تهران شد.