Monday, 8 August , 2022

رئیس رسانه ملی

حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما شد
با حکم جبلی؛

حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما شد

رئیس رسانه ملی در حکمی حسین قرایی را به سمت «مدیرکل روابط عمومی» سازمان صداوسیما منصوب کرد.

احمد نوروزی به سمت معاون برون مرزی سازمان صداوسیما منصوب شد

احمد نوروزی به سمت معاون برون مرزی سازمان صداوسیما منصوب شد

با حکم رئیس رسانه ملی احمد نوروزی به سمت «معاون برون مرزی سازمان صداوسیما» منصوب شد.

دوره جدید صداوسیما دوره نزدیکترشدن هر چه بیشتر سینما و تلویزیون است

رئیس رسانه ملی گفت: دوره جدید صداوسیما دوره نزدیک‌ترشدن هر چه بیشتر سینما و تلویزیون خواهد بود.

سرپرست معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما منصوب شد

سرپرست معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما منصوب شد

با حکم رئیس رسانه ملی، محمد مهدی رحمتی به عنوان سرپرست معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما منصوب شد.

ایران هم مانند اروپایی‌ها و قدرت‌های بزرگ، در حال ایجاد اینترنت مستقل است
رئیس رسانه ملی:

ایران هم مانند اروپایی‌ها و قدرت‌های بزرگ، در حال ایجاد اینترنت مستقل است

رئیس رسانه ملی گفت: ایران هم مانند اروپایی‌ها و قدرت‌های بزرگ، در حال ایجاد اینترنت مستقل است. آمریکا نمی‌تواند یک طرفه هر کاری که در حوزه اینترنت بخواهد را انجام دهد.