رئیس رسانه ملی

18اکتبر
حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما شد
با حکم جبلی؛

حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما شد

رئیس رسانه ملی در حکمی حسین قرایی را به سمت «مدیرکل روابط عمومی» سازمان صداوسیما منصوب کرد.

11اکتبر
احمد نوروزی به سمت معاون برون مرزی سازمان صداوسیما منصوب شد

احمد نوروزی به سمت معاون برون مرزی سازمان صداوسیما منصوب شد

با حکم رئیس رسانه ملی احمد نوروزی به سمت «معاون برون مرزی سازمان صداوسیما» منصوب شد.

29سپتامبر

دوره جدید صداوسیما دوره نزدیکترشدن هر چه بیشتر سینما و تلویزیون است

رئیس رسانه ملی گفت: دوره جدید صداوسیما دوره نزدیک‌ترشدن هر چه بیشتر سینما و تلویزیون خواهد بود.

22سپتامبر
سرپرست معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما منصوب شد

سرپرست معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما منصوب شد

با حکم رئیس رسانه ملی، محمد مهدی رحمتی به عنوان سرپرست معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما منصوب شد.

29ژوئن
ایران هم مانند اروپایی‌ها و قدرت‌های بزرگ، در حال ایجاد اینترنت مستقل است
رئیس رسانه ملی:

ایران هم مانند اروپایی‌ها و قدرت‌های بزرگ، در حال ایجاد اینترنت مستقل است

رئیس رسانه ملی گفت: ایران هم مانند اروپایی‌ها و قدرت‌های بزرگ، در حال ایجاد اینترنت مستقل است. آمریکا نمی‌تواند یک طرفه هر کاری که در حوزه اینترنت بخواهد را انجام دهد.