رئیس دفتر رئیس جمهور

11سپتامبر
مجید نوعی به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌ جمهور منصوب شد
با حکم غلامحسین اسماعیلی؛

مجید نوعی به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌ جمهور منصوب شد

رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور حکمی، «مجید نوعی» را به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور منصوب کرد.

08آگوست
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور شد
با حکم آیت الله رئیسی؛

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور شد

رئیس جمهور طی حکمی غلامحسین اسماعیلی را به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب کرد.